Nhằm mục đích không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, Học viện tiến hành khảo sát ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên  Đợt 1 Học kỳ I Năm học 2023-2024.
Cụ thể như sau:

- Thời gian khảo sát: Thứ Hai, ngày 16/10/2023
- Phạm vi lấy ý kiến: các lớp học phần đợt 1 Học kỳ I Năm học 2023-2024
- Đối tượng khảo sát: sinh viên hệ đào tạo đóng học phí
- Nguyên tắc: ý kiến phản hồi được ẩn danh, sinh viên học lớp nào sẽ phản hồi tại lớp đấy (VD: sinh viên học 3 lớp sẽ lấy 3 phiếu phản hồi)
- Cách thức thực hiện: Khảo sát trực tuyến tại địa chỉ https://ktdbcl.actvn.edu.vn/khao-sat-sinh-vien.html (sinh viên cần đăng nhập bằng tài khoản Microsoft 365 được Học viện cung cấp để có thể gửi ý kiến phản hồi).
Nhận được Thông báo này, Phòng KT&ĐBCLĐT đề nghị:
1) Sinh viên:
    - Nghiên cứu phiếu lấy ý kiến phản hồi (dưới đây) để chuẩn bị ý kiến;
    - Phản hồi đúng thời gian quy định, đảm bảo trung thực và khách quan.
2) Hệ QLHV&SV: đôn đốc, động viên sinh viên cung cấp ý kiến phản hồi.

Mẫu phiếu khảo sát như sau: