Công cụ hỗ trợ quản lý phòng thi được phát triển cho cán bộ Phòng KT&ĐBCLĐT, phục vụ quá trình tổ chức thi.

Các chức năng chính gồm:

  1. Phân chia thí sinh về các phòng thi
  2. Tạo các tập tin CSV phục vụ cho việc quản lý các phòng thi trên Microsoft Teams
  3. Tạo tập tin Excel để thiết lập các phòng thi trắc nghiệm trên hệ thống iTest

Bộ cài đặt: tải về.

Mã nguồn (gồm cả NPOI Package): tải về.

Giao diện: