Tài liệu phục vụ thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

TTKý hiệuNgày ban hànhTên tài liệu 
1 01/VBHN-BGDĐT 22/04/2024 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
2 1277/BGDĐT-QLCL 22/03/2024 Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024
3 1932/BGDĐT-TTr 26/04/2024 Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024
4 1489/QĐ-BGDĐT 24/05/2023 Quy định về công tác kiểm tra của Bộ GDĐT  
5 3101/ANCTNB&QLCL 11/05/2023 Hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023  
6 15/CT-TTg 16/05/2024 Chỉ thị của Thủ tướng về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024
    Tổng hợp các tài liệu ở trên ở dạng PDF
    Sổ tay thanh tra, kiểm tra
9     Checklist cho Tổ Lãnh đạo  
10     Checklist cho tổ kiểm tra tại điểm thi