Công cụ hỗ trợ chấm bài thi tự luận, như tên gọi của nó, sẽ hỗ trợ các thầy cô trong việc chấm bài thi tự luận trực tuyến (được sinh viên nộp dưới dạng tập tin PDF). Chức năng chính là:

  1. Hiển thị danh sách các bài thi và cho phép chọn một bài thi để chấm.
  2. Quản lý kết quả chấm thi (bao gồm điểm thi và lời nhận xét) trong suốt quá trình chấm. Giảng viên có thể tạm dừng/tiếp tục việc chấm thi vào bất kỳ lúc nào.
  3. Tạo tập tin kết quả ở dạng phù hợp để gửi trả Phòng KT&ĐBCLĐT.

Phòng KT&ĐBCLĐT tự phát triển công cụ này (theo đề xuất của thầy Cao Sơn Hoàng - Chủ nhiệm Khoa LLCT) nên không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được góp ý của các thầy/cô để chúng tôi hoàn thiện công cụ này.

Bộ cài đặt: tải về.

Mã nguồn (gồm cả NPOI Package): tải về.

Cách thức làm việc:

Bước 1: Khởi động chương trình
Chương trình sẽ đọc tập tin cấu hình để xác định thư mục chứa bài thi gần nhất, nếu có sẽ tự động mở. Nếu không thì thầy/cô sẽ phải xác định thư mục này.

Bước 2: Mở thư mục chứa bài thi và tập tin lưu kết quả.
Thư mục chứa bài thi là thư mục chứa các tập tin PDF của sinh viên từng phòng thi (hoặc 1/2 phòng thi). Sau khi thư mục này được xác định, chương trình sẽ kiểm tra tính hợp lệ của các file PDF (tuân thủ quy cách đặt tên file "<Mã sinh viên>. <Họ và tên>. <Bài thi>.pdf").
*Nếu có bất kỳ file nào không hợp lệ thì thầy/cô phải xử lý rồi mới có thể tiếp tục.
*Khi tất cả các file đều hợp lệ thì chương trình sẽ đọc tập tin cấu hình để xác định tập tin lưu kết quả chấm cho phòng thi. Nếu tập tin như thế chưa tồn tại thì thầy/cô được yêu cầu chỉ định tập tin lưu kết quả.
Sau bước này, giao diện chương trình sẽ hiện lên như dưới đây:

 

Bước 3: Chấm thi
Thầy/cô chọn một sinh viên ở danh sách bên trái, bài thi sẽ hiện lên ở bên phải. Sau khi cho điểm và viết nhận xét, thầy/cô bấm nút "Ghi nhận" để ghi nhận điểm của bài thi. Lúc này, điểm thi và lời nhận xét sẽ được đưa vào tập tin lưu kết quả. Đây là một tập tin Excel có dạng sau:

Nếu điểm (cột C) có giá trị -1 thì có nghĩa là bài thi chưa được chấm.

Ghi chú: với mỗi môn thi, nếu được phân công chấm nhiều phòng thi (thư mục), thầy/cô có thể gộp tất cả bài làm (tập tin PDF) của thí sinh vào một thư mục trước khi chấm.