Phân biệt "phúc khảo" và "khiếu nại"

  • Phúc khảo: Sinh viên cảm thấy điểm thi chưa thỏa đáng thì đề nghị chấm phúc khảo. Sinh viên không cần chỉ ra lý do phúc khảo nhưng phải đóng phí phúc khảo.
  • Khiếu nại: Sinh viên biết rõ là có sai sót hoặc sai phạm về điểm thì làm đơn khiếu nại. Trong đơn cần trình bày một cách rõ ràng, cụ thể sai sót hoặc sai phạm, nếu không đơn sẽ bị từ chối. Sinh viên không phải đóng phí khiếu nại. Hành vi lợi dụng việc khiếu nại để vu cáo cá nhân, tổ chức sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
 

Kết quả thi kết thúc học phần 

Năm họcHọc kỳ 1Học kỳ 2
Đợt 1PK,ĐCĐợt 2PK,ĐCThi lần 2PK,ĐCĐợt 1PK,ĐCĐợt 2PK,ĐCThi lần 2PK,ĐC
2020-2021                        
2021-2022                        
2022-2023 download thick 24    download thick 24   download thick 24      download thick 24     download thick 24
2023-2024 download thick 24 download thick 24  download thick 24 download thick 24  download thick 24 download thick 24  download thick 24          
 

Kết quả các kỳ thi thi khác

TTKỳ thiNgày thiLần 1PK, ĐCLần 2PK, ĐC
1 Kết quả thi tốt nghiệp AT15CT3 năm 2023 13-14/6/2023 download thick 24 download thick 24  download thick 24  download thick 24 
2 Kiểm tra, phân loại tiếng Anh đầu vào 2023 28/10/2023  download thick 24      
3 Sát hạch chuẩn đầu ra ngoại ngữ năm 2023 (đợt 1) 04-07/7/2023 download thick 24      
4 Sát hạch chuẩn đầu ra ngoại ngữ năm 2023 (đợt 2) 18-19/11/2023 download thick 24      
5 Kết quả thi Tốt nghiệp ngành ATTT năm 2024 (AT16) 06-07/01/2024 download thick 24 download thick 24     
 6  Kết quả thi Tốt nghiệp ngành ATTT năm 2024 (AT16). lần 2  23/3/2024      download thick 24  download thick 24
7 Sát hạch chuẩn đầu ra ngoại ngữ năm 2024 (đợt 3) 30-31/3/2024 download thick 24