1. Giới thiệu của đc Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng phòng NV2 - Thanh tra Bộ GD&ĐT

2. Phát biểu khai mạc của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng

3. Phần tập huấn của đc Nguyễn Đức Cường - Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT

4. Hướng dẫn nghiệp vụ tổ chức coi thi

5. Mô phỏng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi

6. Phát hiện thiện bị công nghệ cao

7. Hướng dẫn việc tập huấn, đánh giá

8. Thảo luận