Tài liệu hướng dẫn về công tác khảo thí

Số hiệu Tên văn bản, Trích yếu Ghi chú
HDKT-SV-001 Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm trên máy Xem, Tải về
HDKT-SV-002 Hướng dẫn làm bài thi tự luận trực tuyến (Online) Xem, Tải về
HDKT-SV-003 Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm trực tuyến (Online) Xem, Tải về
HDKT-SV-004 Hướng dẫn HVSV sử dụng Safe Exam Browser Xem
HDKT-GV-001 Hướng dẫn Kỹ thuật biên soạn ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm Xem, Tải về
HDKT-GV-002 Hướng dẫn cấu hình Safe Exam Browser (dành cho Admin) Xem, Tải về
HDKT-GV-003 Mẫu ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm (2022) PDF, DOCX