Công cụ hỗ trợ quản lý phòng thi được phát triển cho cán bộ Phòng KT&ĐBCLĐT, phục vụ quá trình tổ chức thi.

Các chức năng chính gồm:

  1. Phân chia thí sinh về các phòng thi
  2. Tạo các tập tin CSV phục vụ cho việc quản lý các phòng thi trên Microsoft Teams
  3. Tạo tập tin Excel để thiết lập các phòng thi trắc nghiệm trên hệ thống iTest

Công cụ hỗ trợ chấm bài thi tự luận, như tên gọi của nó, sẽ hỗ trợ các thầy cô trong việc chấm bài thi tự luận trực tuyến (được sinh viên nộp dưới dạng tập tin PDF). Chức năng chính là:

  1. Hiển thị danh sách các bài thi và cho phép chọn một bài thi để chấm.
  2. Quản lý kết quả chấm thi (bao gồm điểm thi và lời nhận xét) trong suốt quá trình chấm. Giảng viên có thể tạm dừng/tiếp tục việc chấm thi vào bất kỳ lúc nào.
  3. Tạo tập tin kết quả ở dạng phù hợp để gửi trả Phòng KT&ĐBCLĐT.

Phòng KT&ĐBCLĐT tự phát triển công cụ này (theo đề xuất của thầy Cao Sơn Hoàng - Chủ nhiệm Khoa LLCT) nên không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được góp ý của các thầy/cô để chúng tôi hoàn thiện công cụ này.