Trắc nghiệm kiểm tra thi Tốt nghiệp THTP 2023

Từ nguồn tài liệu của Thanh tra Bộ GD&ĐT, Phòng KT&ĐBCLĐT đã xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm để cán bộ Học viện ôn luyện nhằm nhắm vững quy định, nghiệp vụ kiểm tra coi thi Tốt nghiệp THPT 2023. Có 3 bộ đề được thành lập:

  1. Bộ đề Kiểm tra chuẩn bị thi (50 câu)
  2. Bộ đề Kiểm tra coi thi (50 câu)
  3. Bộ đề sát hạch tổng hợp (50+50 = 100 câu)

Hệ thống "thi" được thiết lập ở chế độ ôn luyện, mọi người có thể làm bài trắc nghiệm không hạn chế. Sau mỗi lần trắc nghiệm (khi nhấn nút "Nộp bài"), mọi người có thể xem lại kết quả mà mình đã làm; hệ thống sẽ chỉ ra những câu trả lời sai, những câu trả lời đúng.

Mục tiêu là mỗi cán bộ phải làm bài thi sát hạch tổng hợp đúng 100/100 câu, thời gian 50 phút. Thời gian sát hạch (dự kiến) là Thứ 3, ngày 20/06/2023 tại Phòng thi trắc nghiệm của Học viện.

Đường link, mật khẩu đăng nhập phần mềm ôn tâm: thông báo qua nhóm Zalo

Tài khoản để đăng nhâp:

TT

Tên đăng nhập

Họ và tên

thi2301

Nguyễn Hiếu Minh

thi2302

Nguyễn Tuấn Anh

thi2303

Đỗ Như Quỳnh

thi2304

Vũ Đức Tân

thi2305

Vương Thị Dung

thi2306

Đặng Thị Thanh Nhàn

thi2307

Lưu Văn Lịch

thi2308

Nguyễn Tuấn Nam

thi2309

Nguyễn Việt Hưng

10 

thi2310

Trịnh Duy Hải

11 

thi2311

Nguyễn Thành Hưng

12 

thi2312

Đỗ Cao Khánh

13 

thi2313

Nguyễn Ngọc Quỳnh

14 

thi2314

Nguyễn Văn Bình

15 

thi2315

Lê Đức Hinh

16 

thi2316

Đặng Danh Hiên

17 

thi2317

Nguyễn Văn Duẩn

18 

thi2318

Mai Đức Thọ

19 

thi2319

Đặng Tuấn Anh

20 

thi2320

Phạm Duy Trung

21 

thi2321

Nguyễn Mạnh Thắng

22 

thi2322

Lại Minh Tuân

23 

thi2323

Tô Thị Tuyết Nhung

24 

thi2324

Phùng Văn Quyền

25 

thi2325

Phạm Văn Hưởng

26 

thi2326

Lê Bá Cường

27 

thi2327

Cao Sơn Hoàng

28 

thi2328

Nguyễn Việt Cường

29 

thi2329

Đào Xuân Dương

30 

thi2330

Nguyễn Văn Sơn

31 

thi2331

Chu Anh Quỳnh

32 

thi2332

Phạm Văn Kiên

33 

thi2333

Nguyễn Thanh Tùng

34 

thi2334

Nguyễn Mạnh Huy

35 

thi2335

Ngô Xuân Trường

36 

thi2336

Nguyễn Thị Hải Yến

37 

thi2337

Trần Thị Phương Thảo