Trắc nghiệm kiểm tra thi Tốt nghiệp THTP 2024

Từ nguồn tài liệu của Thanh tra Bộ GD&ĐT, Học viện xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm để cán bộ ôn luyện nhằm nhắm vững quy định, nghiệp vụ kiểm tra coi thi Tốt nghiệp THPT 2024. Học viện không được phân công tham gia kiểm tra Chấm thi và Phúc khảo nên cán bộ chỉ cần nghiên cứu nội dung về thanh tra, kiểm tra Chuẩn bị thi và Coi thi.  Có 3 bộ đề được thành lập:

  1. Bộ đề Kiểm tra chuẩn bị thi (50 câu)
  2. Bộ đề Kiểm tra coi thi (50 câu)
  3. Bộ đề sát hạch tổng hợp (50+50 = 100 câu)

Hệ thống trắc nghiệm của Học viện được thiết lập ở chế độ ôn luyện, mọi người có thể làm bài trắc nghiệm không hạn chế. Sau mỗi lần trắc nghiệm (khi nhấn nút "Nộp bài"), mọi người có thể xem lại kết quả mà mình đã làm (chọn chức năng "Xem lại bài"); hệ thống sẽ chỉ ra những câu trả lời sai, những câu trả lời đúng.

Đường link, tài khoản đăng nhập phần mềm ôn tập: thông báo qua nhóm Zalo.

Lưu ý: Bộ GD&ĐT chỉ yêu cầu làm bài sát hạch 30 câu/45 phút và đạt tối thiểu 20/30 câu. Tuy nhiên, như mọi năm, Học viện yêu cầu làm bài sát hạch với tất cả 100/100 câu trong 50 phút và phải làm đúng 100/100 câu. Việc sát hạch được thực hiện tại Phòng thi trắc nghiệm của Học viện.