Nhằm mục đích  phát huy các mặt tích cực, khắc phục những mặt tồn tại nhằm nâng cao chất lượng các kỳ thi, Học viện tiến hành khảo sát ý kiến của người học về công tác tổ chức kỳ thi KTHP (đợt 1) Học kỳ I năm học 2023-2024.
Cụ thể như sau: 

 

- Thời gian: Từ 07/11/2023 đến hết ngày 10/11/2023

- Phạm vi lấy ý kiến: các sinh viên đang theo học hệ đóng học phí

- Nguyên tắc: Ẩn danh sinh viên cung cấp ý kiến phản hồi.

- Cách thức thực hiện: Khảo sát trực tuyến. Sinh viên cung cấp ý kiến phản hồi bằng cách truy cập vào địa chỉ https://ktdbcl.actvn.edu.vn/khao-sat-sinh-vien/khao-sat-ky-thi/phieu-khao-sat.html đăng nhập với tài khoản Microsoft  mà Học viện dã cung cấp.

Nhận được Thông báo này, Phòng KT&ĐBCLĐT đề nghị:

- Hệ QLHV&SV: đôn đốc, động viên sinh viên cung cấp ý kiến phản hồi.

- Sinh viên: tích cực cung cấp ý kiến phản hồi; đảm bảo trung thực, khách quan khi phản hồi.