Nhằm mục đích không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, Học viện tiến hành khảo sát ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên  Đợt 2 Học kỳ I Năm học 2023-2024.

Cụ thể như sau:

- Thời gian khảo sát: Từ ngày 03/01/2024 đến hết ngày  ngày 04/01/2024

- Phạm vi lấy ý kiến: các lớp học phần đợt 2 Học kỳ I Năm học 2023-2024

- Đối tượng khảo sát: sinh viên hệ đào tạo phục vụ kinh tế xã hội, cơ sở Hà Nội.

- Nguyên tắc: ý kiến phản hồi được ẩn danh, sinh viên học lớp nào sẽ phản hồi tại lớp đấy (VD: sinh viên học 3 lớp sẽ lấy 3 phiếu phản hồi).

- Cách thức thực hiện: Khảo sát trực tuyến tại địa https://ktdbcl.actvn.edu.vn/khao-sat-sinh-vien/lop-hoc-phan/nguoi-hoc-gui-y-kien-phan-hoi.html  (sinh viên cần đăng nhập bằng tài khoản Microsoft 365 được Học viện cung cấp để có thể gửi ý kiến phản hồi).

Nhận được Thông báo này, Phòng KT&ĐBCLĐT đề nghị:

1) Sinh viên:

    - Nghiên cứu phiếu lấy ý kiến phản hồi (dưới đây) để chuẩn bị ý kiến;

    - Phản hồi đúng thời gian quy định, đảm bảo trung thực và khách quan.

2) Hệ QLHV&SV: đôn đốc, sinh viên cung cấp ý kiến phản hồi.