Để đảm bảo quyền lợi của sinh viên, Học viện tổ chức thi lại (miễn phí), tính là thi lần 1. Học phần Tiếng Anh 1 cho các sinh viên có nguyện vọng huỷ bài thi đã làm và làm lại bài thi

 1. Đăng ký thi

            - Thời gian đăng ký thi: Từ ngày 24/01/2024 đến hết ngày 25/01/2024.

            - Hình thức đăng ký: Sinh viên đăng ký theo link https://s.net.vn/3U7w

- Lưu ý:

+ Chỉ những sinh viên đã tham gia dự thi học phần Tiếng Anh 1 ngày 17/01/2024 mới được đăng ký thi lại.

+ Bài thi ngày 17/01/2024 của sinh viên đã đăng ký dự thi lại sẽ bị huỷ (nếu vắng mặt trong ngày thi 27/01/2024 thì kết quả bài thi là 0 điểm).

+ Đối với những sinh viên không đăng ký thi lại, sẽ lấy kết quả bài thi của buổi thi ngày 17/01/2024.

2. Thời gian thi

     - Thời gian thi: Thứ 7, ngày 27/01/2024 (Danh sách và thời gian thi cụ thể được thông báo vào thứ 6 ngày 26/01/2024).

     - Địa điểm: Giảng đường TA2.

    - Sinh viên tự chuẩn bị laptop, tai nghe và phải cài đặt phần mềm Safe Exam Browser