Nhằm mục đích lắng nghe ý kiến của sinh viên để nâng cao chất lượng tô chức các kỳ thi, Phòng KT&ĐBCLĐT tổ chức lấy ý kiến sinh viên (hệ đóng học phí) về công tác tổ chức kỳ thi KTHP (đợt 2), Học kỳ I năm học 2023-2024.

- Thời gian: Từ ngày 29/01/2024 đến hết ngày 30/01/2024

- Phạm vi lấy ý kiến: các sinh viên hệ đóng học phí đã tham gia thi đợt 2 HK1 (2023-2024)

- Nguyên tắc: Ẩn danh sinh viên cung cấp ý kiến phản hồi.

         - Cách thức thực hiện: Khảo sát trực tuyến. Sinh viên cung cấp ý kiến phản hồi bằng cách truy cập vào địa chỉ https://ktdbcl.actvn.edu.vn/khao-sat-sinh-vien/khao-sat-ky-thi/phieu-khao-sat.html đăng nhập với tài khoản Microsoft  mà Học viện đã cung cấp.

Nhận được Thông báo này, Phòng KT&ĐBCLĐT đề nghị:

- Hệ QLHVSV: đôn đốc, động viên sinh viên cung cấp ý kiến phản hồi về việc tổ chức kỳ thi.

- Sinh viên: tích cực cung cấp ý kiến phản hồi và đảm bảo tính trung thực, khách quan khi phản hồi.