Qua nắm bắt tình hình thực tiễn việc tổ chức các kỳ thi, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả việc phòng chống gian lận, đảm bảo sự công bằng, khách quan trong đánh giá kết quả người học, Phòng KT&ĐBCLĐT thông báo việc áp dụng bổ sung biện pháp phòng chống gian lận trong thi cử như sau:

Kể từ ngày 25/04/2024, nghiêm cấm mang vào phòng thi tất cả các loại đồng hồ thông minh. Tiêu chí xác định “đồng hồ thông minh” dựa trên thông tin của nhà sản xuất. Thí sinh vi phạm sẽ bị đình chỉ thi. Hạn chế này áp dụng cho mọi kỳ thi do Học viện tổ chức.