Học viện Kỹ thuật mật mã thông báo về việc lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I, năm học 2021-2022 như sau:

Xem chi tiết tại đây